Przeproszenie Pani Urszuli Pędziwilk
Stowarzyszenie Miasto Wspólne z siedzibą w Krakowie składa następujące oświadczenie:

Stowarzyszenie przeprasza Panią Urszulę Pędziwilk za naruszenie jej dóbr osobistych w postaci dobrego imienia, godności i renomy przez umieszczenie Jej danych osobowych na Krakowskiej Mapie Reprywatyzacji i połączenie jej działalności gospodarczej z tzw. biznesem reprywatyzacyjnym. Umieszczenie Jej na tej Mapie jak również podanie informacji o jej osobie wprowadza w błąd odbiorców, gdyż Urszula Pędziwilk nie ma nic wspólnego ani z tą publikacją ani z podanymi w niej faktami mającymi się składać na tak rozumianą, jak określona w tej publikacji, krakowską reprywatyzację. Umieszczenie to łączy się z nieuprawnionymi sugestiami jakoby Urszula Pędziwilk postępowała nieuczciwie i nieetycznie. Te nieprawdziwe stwierdzenia i informacje podważają Jej wiarygodność, narażając na utratę zaufania niezbędnego w prowadzeniu działalności gospodarczej. Stowarzyszenie wyraża ubolewanie z powodu nieuprawnionego umieszczenia Urszuli Pędziwilk na Krakowskiej Mapie Reprywatyzacji.
Działający w imieniu Stowarzyszenia - Prezes Stowarzyszenia Miasto Wspólne z siedzibą w Krakowie

Miasto Wspólne

Miasto Wspólne jest stowarzyszeniem mieszkanek i mieszkańców Krakowa. Do niedawna działaliśmy w ramach nieformalnej inicjatywy Kraków Przeciw Igrzyskom, przyczyniając się między innymi do organizacji pierwszego w historii miasta referendum. Współtworzyliśmy ruch przeciwko cięciom w edukacji i miejskie Forum na Rzecz Czystego Powietrza, broniliśmy Zakrzówka przed zabudową, pracowaliśmy na rzecz wprowadzenia w życie budżetu obywatelskiego. Od 2017 roku zajmujemy się problematyką reprywatyzacji – prowadzimy Pogotowie lokatorskie (nieodpłatne porady prawne dla lokatorów) i badamy krakowską reprywatyzację.

Pomóż nam działać skuteczniej!

Jeśli chcesz wzmocnić Miasto Wspólne, wesprzyj naszą działalność darowizną. Utrzymujemy się w tej chwili wyłącznie ze składek członkowskich i darowizn.

Nr konta: 33 1750 0012 0000 0000 3613 4046
Odbiorca: Stowarzyszenie Miasto Wspólne
Tytuł: Darowizna na cele statutowe