Przeproszenie Pani Urszuli Pędziwilk
Stowarzyszenie Miasto Wspólne z siedzibą w Krakowie składa następujące oświadczenie:

Stowarzyszenie przeprasza Panią Urszulę Pędziwilk za naruszenie jej dóbr osobistych w postaci dobrego imienia, godności i renomy przez umieszczenie Jej danych osobowych na Krakowskiej Mapie Reprywatyzacji i połączenie jej działalności gospodarczej z tzw. biznesem reprywatyzacyjnym. Umieszczenie Jej na tej Mapie jak również podanie informacji o jej osobie wprowadza w błąd odbiorców, gdyż Urszula Pędziwilk nie ma nic wspólnego ani z tą publikacją ani z podanymi w niej faktami mającymi się składać na tak rozumianą, jak określona w tej publikacji, krakowską reprywatyzację. Umieszczenie to łączy się z nieuprawnionymi sugestiami jakoby Urszula Pędziwilk postępowała nieuczciwie i nieetycznie. Te nieprawdziwe stwierdzenia i informacje podważają Jej wiarygodność, narażając na utratę zaufania niezbędnego w prowadzeniu działalności gospodarczej. Stowarzyszenie wyraża ubolewanie z powodu nieuprawnionego umieszczenia Urszuli Pędziwilk na Krakowskiej Mapie Reprywatyzacji.
Działający w imieniu Stowarzyszenia - Prezes Stowarzyszenia Miasto Wspólne z siedzibą w Krakowie

Katarzyna Baczkowska

Piotr Baczkowski (pseud. Łapa)

Katarzyna Bobrowska

Artur Bobrowski

Cyprian Chałupczak

Grzegorz Długi

Patrick Den Bult

Marek Fidelus

Wojciech Grzybowski

Marek Głogowski

Marcin Jagielski

Wojciech Kaźmierczyk

Maria Kwiecińska-Stybel

Michał Karpiel

Marcin Kosiorkiewicz

Robert L.

Wiesław L.

Shalom Levy

Marek Lesman

Jacek Majchrowski

Andrzej Michalski

Jerzy Meysztowicz

Anna Obler-Fortuna

Levi Offir

Wiesław Ptaszyński

Janusz Szerla

Michał T.

Moshe Taitelbaum

Feliks Tuszyński

Katarzyna Urbańska

Elżbieta Uznańska

Wiktor Zwarysiewicz

Design & Code by Weird Gentlemen